Cosmo Hydraulube AW 32 , 46 , 68 , 100, 150 เป็นน้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน  ISO 6743-4 Type HM หรือ DIN 51524-Part 2, Class HLP ประกอบด้วยสารป้องกันการสึกหรอในระบบไฮดรอลิค (anti wear)  เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิค, เครื่องอัดแรง เครื่องจักรกลและรถแทรคเตอร์

 

     Cosmo Hydraulube S 32 , 46 , 68 , 100 เป็นน้ำมันไฮดรอลิคชนิดพิเศษที่ใช้น้ำมันพื้นฐานประเภท Group II Base oils ที่ทำให้ค่าดัชนีความหนืดสูงกว่าน้ำมันไฮดรอลิคทั่วไปและคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นได้ดีกว่า น้ำมันทั่วไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 6743-4 Type HM หรือ DIN 51524-Part 2, Class HLP  และยังมีประกอบด้วยสารป้องกันการสึกหรอ สารเพิ่มคุณภาพป้องกันสนิม และสารป้องกันการทำปฏิกิริยากับอากาศ  (Antioxidant) เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับระบบไฮดรอลิคที่ต้องการแรงดันที่คงที่ และแรงดันสูงและต้องการส่งกำลังแม่นยำ

 

     Hydraulic oils with HLP-HM standard

 • ISO 6743-4 Type HM or DIN 51524-Part 2, Class HLP
 • Contains anti-wear additives to meet the ISO 6743-4 Type HM Specification.
 • Meets the OEM specifications such as Denison HF-0, HF-2, Cincinnati Milacron(CM) P68-69-70, Eaton-Vickers M-2950S, I-286S and Bosch-RexrothRE90220 etc.
 • Cosmo Hydraulube AW Series

 

     Premium graded hydraulic oils

 • Formulated with highly refined Group II based oils to provide excellent thermal and oxidation stability.
 • Higher viscosity index for consistent lubrication film strength.
 • Contains anti-wear additives to meet the ISO 6743-4 Type HM Specification.
 • Meets the OEM specifications such as Denison HF-0, HF-2, Cincinnati Milacron (CM) P68-69-70, Eaton-Vickers M-2950S, I-286S and Bosch-Rexroth RE90220 etc.
 • Cosmo Hydraulube S Series

                                                             

 

      Cosmo Waylube 32, 68, 220 เป็นน้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อนชนิดพิเศษ (slideways) ที่ประกอบด้วยสารยืดเกาะ (tackifier) ที่ช่วยให้น้ำมันสามารถยืดเกาะกับแท่นรางเลื่อนได้ดี  และสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอ ที่ทำให้สามารถลดการสึกหรอของรางเลื่อนได้ดีและช่วยให้แท่นรางเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบเรียบโดยไม่เกิดการสะดุด (reduce stick-slip problem) และมีคุณสมบัติในการป้องกันการรวมตัวกับน้ำ ป้องกันการกัดกร่อน เหมาะสำหรับหล่อลื่นแท่นรางเลื่อนของเครื่องตัดกลึง CNC เครื่องปั๊มขึ้นรูปที่เลื่อนไป-มา ที่ต้องการการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำและไม่มีการสะดุดในระหว่างการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแท่นรางเลื่อนในแนวนอนหรือแนวตั้ง

 

     Slide way Oils

 • Excellent tackiness property
 • Reduce friction, reduce stick-slip
 • Meets the requirements of Cincinnati Milacron  P47 and P50
 • Cosmo Waylube 32, Waylube68, Waylube 100 and Waylube 220

   

 

     Cosmo Gearlube EP 100, 150, 220, 320, 460  เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม เพิ่มสารรับแรงกดสูง ป้องกันการสึกหรอ รับภาระงานหนักได้เป็นอย่างดี ทำให้ค่าความหนืดมีค่าเปลี่ยนแปลงน้อย เมื่อใช้ในงานอุณหภูมิสูง มีสารป้องกันการกัดกร่อนและสนิม และสารป้องกันการเกิดฟอง เหมาะสำหรับเกียร์ส่งกำลัง ที่ต้องรับภาระหนักมาก และภาระที่ไม่คงที่ (shock load) ไม่ว่าจะเป็นระบบการหล่อลื่นแบบอ่าง หรือ การปั๊มฉีดพ่นบนหน้าสัมผัสของเกียร์

 

    Industrial Gear Oils

 • Meets the requirements of DIN 51517-Part 3
 • Contains extreme pressure additive package to provide microscopic wear protection and high load carrying capacity to lubricant industrial gear units in all types of enclosed gear drives with circulation or splash lubrication systems. 
 • Good oxidation and corrosion resistance 
 • Low foaming characteristic 
 • Cosmo Gearlube EP Series

  

 

     Cosmo Comcool 32, 46, 68, 100, 150 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศที่มีค่าดัชนีอัดอากาศสูง ช่วยให้ค่าความหนืดของน้ำมันเปลี่ยนแปลงน้อยในขณะที่อุณหภูมิสูง มีคุณสมบัติต้านทานการทำปฏิกิริยากับอากาศได้ดี ลดเขม่า และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

 

    Compressor oils

 • Recommended to promote efficient, economical and safe operation in air compressors of all types
 • Excellent resistance to oxidation
 • Superior protection against rusting and corrosion.
 • Minimum carbonization and fire and explosion risks
 • Cosmo Comcool Series

     Cosmo Turbinol B 32, 46 , 68, 100  มีสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการทำปฏิกิริยากับอากาศ  ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม ต้านทานการเกิดฟองได้ดีหรือมีการยุบตัวของฟองได้รวดเร็ว แยกตัวออกจากน้ำได้ดี   รวมทั้งน้ำมันมีค่าดัชนีความหนืดสูง เหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบกังหันเทอร์ไบน์แบบไอน้ำหรือแก๊ส ที่ความเร็วรอบจัด   ที่มีอุณหภูมิสูงตลอดเวลา สามารถใช้งานกับระบบไฮดรอลิค รวมทั้งหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ

 

     Turbine Oils

 • Suitable for use in steam, water and general industrial gas turbines
 • Excellent thermal and oxidation stability to give long service life.
 • Good protection against corrosion, even in the presence of condensed water
 • Good water separation
 • Minimize sludge formation and filter blockage.
 • Cosmo Turbinol B Series

                                                                

 

     Cosmo Rustclear Fluid DX31, 93, DX126 น้ำมันกันสนิมที่มีคุณสมบัติในการไล่น้ำ (dewatering) ประกอบด้วยสาร solvent ที่มีกลิ่นเบา และน้ำมันพื้นฐาน เหมาะสำหรับกระบวนการการป้องกันสนิมที่ต้องการฟิล์มป้องกันสนิมที่หนากว่าและชนิด soft-oily film  โดยให้ระยะเวลาในการป้องกันสนิมในร่มที่ 3 เดือน 6 เดือนและ 12 เดือน

 

     Cosmo Rustclear Fluid  DX31L, DX93L น้ำมันกันสนิมประเภท Oil based  ที่มีกลิ่นอ่อน เหมาะสำหรับกระบวนการการป้องกันสนิมที่ต้องการฟิล์มป้องกันสนิมที่หนากว่าและชนิด soft oily film โดยให้ระยะเวลาในการป้องกันสนิมในร่มที่ 3 เดือน และ 6 เดือน

 

    Rust Preventive Oils 

 • Cosmo Rustclear Fluid M3A, M6A, Excellent dewatering properties, quickly dries to leave an ultra-thin greasy film which imparts a short –medium term protections with indoor protection periods of 3 months and 6 months. 
 • Cosmo Rustclear Fluid DX31, 93, DX126,Excellent dewatering properties, quickly dries to leave a soft oily film which imparts a short-long term protection with indoor protection periods of 3 months and 6 months and 12 months.
 • Cosmo Rustclear Fluid  DX31L, DX93L, Based on dearomatized with low odor solvents, dewatering agent and corrosion inhibitor and  it displaces water rapidly, and quickly dries. The solvent, after evaporation, leaves a soft-oily protective film. Suitable for indoor protection periods of 3 months and 9 months.

 

 

     Cosmoclean 140  น้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นงานอเนกประสงค์แบบประหยัด เหมาะสำหรับการล้างชิ้นงานหลังจากผ่านการแปรรูปด้วยน้ำมันตัดกลึงหรือน้ำมันขึ้นรูปประเภทน้ำมันล้วน (Neat oils) หรือใช้ในการล้างคราบไขมันต่าง ๆ ที่ล้างออกยาก (heavy contaminated soils)

   

     Cosmoclean 180  น้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นงานอเนกประสงค์ ที่กลิ่นเบาและจุดวาบไฟ (flash point) สูง จึงมีความปลอดภัยมากขึ้น เหมาะสำหรับการล้างชิ้นงานหลังจากผ่านการแปรรูปด้วยน้ำมันตัดกลึง หรือน้ำมันขึ้นรูปประเภทน้ำมันล้วน (Neat oils) หรือใช้ในการล้างคราบไขมันต่าง ๆ

 

    Hydrocarbon Cleaners

    Cosmoclean 140 

 • Ideal for cleaning and degreasing many hard surfaces including most metals with heavy soils.
 • Quick evaporation which is convenient for cleaning industrial parts in metal working processes or industrial equipment.
 • Low aromatic content and low odour, hence friendly to operators

 

   Cosmoclean 180

 • Ideal for cleaning and degreasing many hard surfaces including most metals
 • Quick evaporation which is convenient for cleaning industrial parts in metal working processes or industrial equipment.
 • High flash point, therefore reduce fire risk.
 • Low aromatic content and low odour, hence friendly to operators

 

 

      Cosmo Thermolube C 32, 46, 68 เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดพิเศษคุณภาพสูง ทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยากับอากาศได้ดีมาก มีการระเหยน้อย จุดวาบไฟสูง อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทแบบปิด มีช่วงอุณหภูมิทำงานถึง 340 C (skin temperature)

 

   Heat Transfer Oils

 • Excellent thermal and oxidation stability to give long service life.
 • Highly resist to sludge formation
 • Having low volatility, high flash point and good low-temperature flow characteristics.
 • Consistently high heat-transfer performance.
 • Non-corrosive and non-toxic
 • Cosmo Thermolube C Series

 

      Cosmo Aircool 68   เป็นน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น ที่ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานประเภท paraffinic base oil  และ naphthenic base oil จึงมีคุณสมบัติในการทำงานภายใต้อุณหภูมิต่ำได้ดี เนื่องจากมีค่าจุดไหลเทที่ต่ำ (pour point -39C)โดยไม่ก่อนให้เกิดปัญหาการอุดตันของระบบเครื่องทำความเย็น เหมาะสำหรับคอมเพรสเซอร์ประเภทลูกสูบและสกรู ที่ใช้สารทำความเย็นประเภท Freon (CFC) ทั่วไปและแอมโมเนีย (NH3).

 

     Cosmo Aircool S68   เป็นน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น ที่ประกอบด้วยน้ำมันน้ำมันพื้นฐานประเภท Group II base oil และ Naphthenic base oil จึงมีคุณสมบัติในการทำงานภายใต้อุณหภูมิต่ำได้ดีเป็นพิเศษ เนื่องจากมีค่าจุดไหลเทที่ต่ำ (pour point -39C) โดยไม่ก่อนให้เกิดปัญหาการอุดตันของระบบเครื่องทำความเย็น เหมาะสำหรับคอมเพรสเซอร์ประเภทลูกสูบและสกรู ที่ใช้สารทำความเย็นประเภท Freon (CFC) ทั่วไปและแอมโมเนีย (NH3).

 

 

   Refrigerating Compressor oils

 

Cosmo Aircool Series

 • Formulated from highly refined naphthenic base oil in combination with paraffinic base oils
 • Low pour points and good thermal and oxidative stability.
 • Excellent chemical stability and compatibility can be used in association with any of the normal refrigeration gases, e.g., ammonia, R-12, etc.
 • Resistance to deposit formation.
 • Suitable for use in systems with Freon (CFC) and ammonia (NH3) as refrigerants.

 

Cosmo Aircool S Serices

 • Formulated based on highly refined naphthenic base oil in combination with special hydro-treated paraffinic base oil (Base Oil Group II).
 • Completely compatible with CFC and Ammonia refrigerants. However it is not recommended where HFC refrigerants such as R-134a and R-32 or where sulphur dioxide is used as the refrigerant.