Cosmo Toolcool BL125, BL125AL เป็นน้ำมันหล่อเย็นสำหรับงานตัดโลหะประเภทผสมน้ำ ที่มีการพัฒนาและเลือกใช้สารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ทำให้มีคุณสมบัติในการแทรกซึมและหล่อลื่นสูง ทั้งยังลดปัญหาฟองล้นและลดปัญหาบูดเน่า เหมาะสำหรับงานตัดกลึงทั่วไปทั้งโลหะประเภทเหล็ก (ferrous metals) และ นอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous metals) นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานขึ้นรูปท่อประเภทต่างๆ เพราะมีคุณสมบัติในการป้องกันชนิดที่ดี

   Conventional or Milky Cutting Fluids

 • Cosmo Toolcool BL 125, Good rust protection, suitable for general machining ferrous metals
 • Cosmo Toolcool BL125AL, Good rust and corrosion protection, suitable for machining for both ferrous and non-ferrous metals (aluminium alloys)

 

 

    Cosmo Toolcool 559 NC  น้ำมันหล่อเย็นเอนกประสงค์ชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีคุณสมบัติคงทน อายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากมีเสถียรภาพทางชีวภาพสูง (Biostable) และการป้องกันสนิมได้ดี ออกแบบมาให้ใช้กับงานแปรรูปโลหะประเภทเหล็กหล่อ และ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและปานกลาง (low-medium alloy steels)

 

    Cosmo Toolcool 589 AL  น้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นสูง เหมาะสำหรับงานแปรรูปโลหะที่ต้องการการหล่อลื่นสูง   ทั้งประเภทเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก  ferrous และ non-ferrous metals)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแปรรูปอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยที่ต้องการความเรียบผิวสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของคมตัด และยังมีคุณสมบัติด้าน Biotstable ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

 

    Semi-Synthetic Cutting Fluids
 • Cosmo Toolcool 559 LC, Low oil, good anti-corrosion, suitable for grinding and machining cast iron and low alloyed steels
 • Cosmo Toolcool 559 NC, Medium oil, good anti-corrosion, suitable for grinding and machining cast iron and low-medium alloyed steels.
 • Cosmo Toolcool SX 105, Medium oil content, good corrosion protection, suitable for both ferrous and non-ferrous metals (alluminium alloys)
 • Cosmo Toolcool 589AL, Good biostability, high performance, suitable for machining medium-high alloy steels and aluminium alloys.

 

 

    Cosmo Toolcool 810 เป็นน้ำมันหล่อเย็นชนิดสังเคราะห์ที่มีสมรรถนะสุง แยกตัวกับ tramp oil ได้ดี เหมาะกับงานเจียระไนที่หนัก มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดี ใช้งานได้ทั้งในน้ำกระด้างและน้ำอ่อน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการแยกตัวได้เร็วกับเศษโลหะจากการแปรรูป และยังมีความเหมาะสมกับงานตัดกลึงทั่วไปและกับโลหะประเภทเหล็กหล่อและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง

 

    Cosmo Toolcool Syn 880 เป็นน้ำมันหล่อเย็นชนิดสังเคราะห์ที่มีสมรรถนะสุง แยกตัวกับ tramp oil ได้ดี เหมาะกับงานเจียระไนและงานตัดกลึงโหละที่รับภาระหนัก มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดี ใช้งานได้ทั้งในน้ำกระด้างและน้ำอ่อน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการแยกตัวได้เร็วกับเศษโลหะจากการแปรรูป และยังมีความเหมาะสมกับงานตัดกลึงทั่วไปกับโลหะประเภทเหล็กหล่อและเหล็กกล้า

 

         Synthetic Cutting Fluids
 
 • Cosmo ToolcoolSyn 801, Good anti-corrosion, low foam, suitable for grinding and light machining of Cast iron, mild-medium alloyed steels.
 • Cosmo Toolcool Syn 808, Excellent lubricity, good anti-corrosion, suitable for grinding and machining of Cast iron and medium-high alloyed steels

 

 

    Cosmocut 205 น้ำมันชนิดไม่มีคลอรีนที่ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมเป็นพิเศษกับงานขัดผิว (honing) งานที่ต้องการความเรียบสูง (superfinishing) งานเจียระไน งานเจาะรูลึก งานตัดกระจก หรืองานรีดลวด สามารถได้กับโลหะทั้งในกลุ่มเหล็ก (ferrous) และนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous) รวมทั้งโลหะผสมของเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลือง  มีคุณสมบัติในการชะล้างและการแยกตัวจากเศษโลหะได้ดีทำให้หินเจียรและหินขัดมีความสะอาด และเนื่องจากมีความหนืดที่ต่ำทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีและมีความสิ้นเปลืองต่ำ

 

   Cosmocut 214 น้ำมันตัดกลึงชนิดใส ที่สามารถแทรกตัวได้ดีกับงานกลึง กัดร่องแคบ งานเจาะรูลึก (gun and ejector drilling) หรืองานคว้าน ที่ต้องการการไหลเวียนของน้ำมันในระบบที่แรงเป็นพิเศษเพื่อการนำพาเศษโลหะออกอย่างรวดเร็ว ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่เพิ่มการหล่อลื่นให้สามารถใช้ได้กับงาน broaching งานกัด งานรีดเกลียว  สำหรับโลหะกลุ่มเหล็ก รวมถึงโลหะผสมที่มีความแข็งสูง ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง 

 

   Cosmocut 225 น้ำมันตัดกลึงเอนกประสงค์ชนิดไม่มีคลอรีน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมีส่วนผสมของสารควมคุมการเกิดละอองน้ำมัน (anti-mist) เหมาะสำหรับงานตัดกลึงโลหะที่มีความแข็งสูง รวมถึงโลหะจะพวกสแตนเลส  เหมาะสำหรับงานกลึง และเครื่องกลึงอัตโนมัติความเร็วสูง งานเจาะ ต๊าบเกลียวและกัดเฟือง สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของคมตัดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานตัด กลึงโลหะที่มีปัญหาเรื่องละอองน้ำมัน และยังสามารถใช้กับวัสดุประเภททองแดง ทองเหลือง และอัลลอยล์ของโลหะประเภทนี้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดรอยด่าง

 

   Cosmocut 510 น้ำมันตัดกลึงชนิดใสที่สามารถแทรกตัวได้ดีกับงานกลึง กัดร่องแคบ งานเจาะรูลึก (gun and ejector drilling)หรืองานคว้าน ที่ต้องการการไหลเวียนของน้ำมันในระบบที่แรงเป็นพิเศษเพื่อการนำพาเศษโลหะออกอย่างรวดเร็ว ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่เพิ่มการหล่อลื่นให้สามารถใช้ได้กับงาน broaching งานกัด งานรีดเกลียว  สำหรับโลหะกลุ่มเหล็ก รวมถึงโลหะผสมที่มีความแข็งสูง ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง

 

   Cosmocut 530 น้ำมันตัดกลึงสำหรับงานที่มีภาระหนัก ชนิดไม่มีคลอรีน ประกอบด้วยสารรับแรงกดสูง (EP additives) เหมาะสำหรับงานตัดกลึงหนัก (heavy duty) งานต๊าบเกลียว งานตัดเฟือง งานรีดเกลียว และงานตีขึ้นรูปโลหะ เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยรักษาคมตัดได้ดี ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุเหล็กแข็ง เหล็กผสม และเหล็กทนร้อน ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง

 

   Cosmocut 630 น้ำมันตัดกลึงสำหรับงานที่มีภาระหนัก ประกอบด้วยสารรับแรงกดประเภทคลอรีนและกำมะถัน  เหมาะสำหรับงานตัดกลึงหนักโลหะจำพวก High alloyed, heat treated, Stainless steels  งานตัดเฟือง (Gear cutting) งานรีดเกลียว (Threading) และงานตีขึ้นรูปโลหะ (Metal forming) เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ (NC Lathes และ Bar Feeders)  ช่วยรักษาคมตัดได้ดี ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง

          Neat Cutting Oils

 • Cosmocut 201  Suitable for quick dry stamping process (progressive die stamping)
 • Cosmocut 205  Suitable for grinding, lapping honing and superfinishing processes.
 • Cosmocut 210  Suitable for grinding and machining low alloyed steels and aluminium alloys
 • Cosmocut 214  Chlorine free, suitable for machining low-medium alloyed steels and aluminium alloys.
 • Cosmocut 225  Chlorine free, suitable for machining low-medium alloyed steels and aluminiumalloys.
 • Cosmocut 310  Chlorine free, suitable for deep hole drilling, tapping, turning for low-medium alloyed steels and aluminium alloys.
 • Cosmocut 330  Chlorine free, suitable for general machining, tapping, drilling and turning, Bar feeder machines for low-medium alloyed steels and aluminium alloys.
 • Cosmocut 510 Suitable for deep hole drilling, tapping, turning and gear hobbing for ferrous metals.
 • Cosmocut 530  Suitable for  tapping, threading, turning and gear hobbing and broaching for ferrous metals.
 • Cosmocut 610  Suitable for deep hole drilling, tapping, turning and gear hobbing for ferrous metals.
 • Cosmocut 630 Suitable for  tapping, threading, turning and gear hobbing and broaching for ferrous metals.