บริษัท สยามซีนอน จำกัด จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่น น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค น้ำมันระบบรางเลื่อน น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นระบบเทอร์ไบน์  น้ำมันหล่อลื่นระบบคอมเพรสเซอร์ น้ำมันถ่ายเทความร้อน และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานแปรรูปโลหะ (metal working fluids) เช่น งานตัด, กลึง,  ไส, ขึ้นรูปโลหะต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคอสโมลูป (Cosmo Lube®)

 

Cosmo Lube Metalworking Working Fluids

Neat metal cutting fluids

soluble metal cutting fluids

Metal deformation fluids

Rust preventives

Cleaners (Hydrocarbon solvent, Alkaline Cleaners)

 

Cosmo Lube General Industrial lubricants 

Hydraulics oils,

Gear oils

Slide way oils,

Turbine oils

Compressor Oils

Refrigerant compressor oils for Freon and ammonia 

Greases

 

Cosmo Lube Automotive lubricants 

Engine oils 

Gear oils

Transmission oils (automatic and manual)

 

High Performance lubricants (Bel-Ray Lubricants) 

Special bearing greases

Chain lubricant oils

Premium gear oils

Food graded lubricants